KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (“L'Oréal”) olarak siz değerli ticari müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), L'Oréal Türkiye Kozmetik San.
ve Tic. A.Ş.’nin (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak
üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verileri korumaya yönelik
yükümlülüklerini yerine getirirken ve Kişisel Verileri işlerken Şirket içerisinde ve/veya
Şirket tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.
1.2. Şirket, kendi bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve
Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.