Yasal bilgiler

Yasal BİLGİLER

Bu site L’Oréal Tüketici Ürünleri Bölümü bünyesindeki L’Oréal Paris markası için hazırlanmıştır.

Yayın Müdürü :
Hugues Demont - İnternet Yönetim & CRM L'Oréal Paris International
Fabrice Guyon - CRM & Internet Fransa

L'Oréal Paris, sizi Internet sitesinde ağırlamaktan mutluluk duyar (bundan sonra "Site" olarak anılacakır), ulaşım adresi : http://www.loreal-paris.com.tr/

Siyeye erişim sağlayarak, siteyi ziyaret eden kişi (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) Site'de belirtilen kullanım şart ve koşulları okuduğunu ve onayladığını aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek kabul eder :

SİTEYE BAĞLI KİŞİSEL VE ŞİRKETE AİT SAHİPLİK HAKLARI

Bu siteye bağlanarak, bu siteyi kullanan kişi kısıtlı haklara sahip olduğunu kabul eder. Bu lisans siteyi kullanan kişiye sınırlı, özel olmayan ve sadece kişisel kullanım için geçerli olan sitenin içeriğinden faydalanma hakkı sağlar. Bu şekilde, kullanıcıya sadece tek bir ekranda gösterim hakkı tanınır.

Site, fikri mülkiyetin bir ürünüdür. Site ve onu oluşturan her eleman (markalar, logolar, fotoğraflar, resimler, gösterimler, metinler, video klipler gibi...) L'Oréal Paris'in özel sahiplipliğindedir, fikri mülkiyet ve kişilik ve buna bağlı hakların kullanım izni vardır, bu siteye bakmak harici hiçbir hak lisans veya hak tanımaz.

Sitedeki tüm bilgilerin yeniden kullanımı sadece kişisel ve özel kullanıma mahsustur. Siteye ait elemanların, tamamen veya kısmen, tekrar kullanımı veya alıntı yapılması, sebebi veya temeli ne olursa olsun, özellikle ticari amaçlı olmak üzere , kesinlikle yasaktır.

Tüm kullanım izin talepleri şu adrese bildirilmelidir : L'Oréal Paris - Internet - 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cedex. Tüm izinsiz kullanımlar yasal olarak yaptırımlara maruz kalacaktır.

KİŞİSEL VERİLER

L'Oréal Paris sitenin görsel ve bilgi anlamında gelişiminin sağlanması amacıyla Kullanıcılar'ın kişisel bilgilerini işbu Site'de belirtilen soruları Kullanıcı'lar tarafından cevaplanması yoluyla toplamaktadır. Kullanıcılar tarafından verilecek kişisel bilgiler L'Oreal'in kendi içindeki database'i ya da kurye şirketi gibi üçüncü kişilerle ile paylaşılacaktır. Kullanıcılar kişisel bilgilerini diledikleri zaman düzeltme ve/veya sildirme hakkına sahiptirler. Bu hakdan faydalanmak için, Kullanıcı bu adrese yazmalıdır : L'Oréal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş.( Ebulula Caddesi MAYA PARK TOWER 1 AKATLAR 34355 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL).

İlgili isteğin gelmesi halinde, L'Oréal Paris, kişiye elektronik mektup yoluyla erişim sağlayabilir.

SİTENİN KULLANIMI

a. Sitenin içeriğinin kullanımı

L'Oréal Paris sitenin güncellenmesi ve kullanıcılara doğru bilgi vermeyi hedefler. Her halükarda, L'Oréal Paris siteyi oluşturan içeriğin kesinliğini, hassasiyetini veya tamamlılığını garanti edemez. Bunun sonucunda, L'Oréal Paris siteye bağlı tüm bilgilerin yanlışlığından, üçüncü kişilerce alınıp sahtecilikten oluşabilicek problemlerden doğabilecek sorumuluğu reddeder.

Tüm hatalar veya yanlışlıklar aşağıdaki adrese bildirilmelidir : L'Oréal Paris - Internet - 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cedex.

b. Siteye erişim

L'Oréal Paris siteyi erişilebilir tutmaya, hiçbir zorunluluk altında olmadan çalışmaktadır. Belirtilmelidir ki, güncelleştirmeler, bakımlar ve tüm diğer teknik sebeplerce siteye bağlantıda sorun yaşanması mümkün olabilmektedir. L'Oréal Paris kullanıcıya doğabilecek bu gibi yansıyan problemlerin hiç birinden sorumlu değildir.

c. Siteden giden bağlantılar

Siteden giden bağlantılar, kullanıcıyı başka sitelere yönlendirebilmektedir. Belirtilmelidir ki L'Oréal Paris tüm bu gibi siteleri, bulundurdukları içeriği veya bilgileri, kontrol edemeyebilir ve bu sebeple içeriği, ürünleri, yayınlaması veya bu sitelerce kullacı tarafına verilen servislerin sorumluluğunu reddeder. Bu gibi sitelerin kullanımının tek sorumlusu kullanıcıdır.

Siteye gelen bağlantıların oluşumu sadece L'Oréal Paris'in izniyle gerçekleşebilir. Tüm izin alımları isteği için : L'Oréal Paris - Internet - 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cedex. Tüm izinsiz kullanımlar yasal sonuçlara maruz kalacaktır.

d. Çerezler

www.loreal-paris.com.tr Cookies kullanıcının. Çerezler kullancının bilgisayarına kaydedilen ve tek amacı ziyareti sırasındaki deneyimi iyileştirmeye çalışmak olan küçük dosyacıklardır. Sitenin tüm özelliklerinden faydalanabilmek için, Tarayıcınızın cookies özelliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Sitedeki Cookies sizi tanımaya yarayacak kalıcı bilgileri içermemekte, ve sadece L’Oréal Paris tarafından kullanılmaktadır. Size, bu "bunların" kullanımına aşağıdaki siteden karşı çıkabileceğinizi bildiririz. http://www.cnil.fr.

e. Sitede yayınlanan tavsiyelerin kullanımı

Tanımsal bilgiler ve güzellik bilgileri içeren kılavuzlar, kullanıcın site üzerinden güzellik hakkında tanı ve önerilere ulaşabilmesi amacıyla yayınlanmaktadır.

Bu yayınlama, uygulamalarıyla ilgili hiçbir hak tanımamaktadır. Kullanıcıya sadece uygulamalarla ilgili uygulama hakkı, sadece kişisel olarak tanınmaktadır. Bu şekilde kullanıcının (i) bu uygulama bilgilerini ne şekilde, ne sebele, şimdi yada gelecekte (ii) bu bilgileri kopyalaması, yeniden kullanması, değiştirmesi veya herhangi bir dil veya dillere çevirmesi (iii) yasaktır.

L'Oréal Paris uygulamaların kopyalmasından veya çalınmasından, direkt veya direkt olmayan şekilde oluşabilecek sonuçlarından sorumlu değildir.

Bunun haricinde, L'Oréal Paris bu uygulamaların sonuçlarıyla ilgili kullanıcıya hiçbir söz vermemektedir. L'Oréal Paris ima edilen veya edilmeyen, bu bilgilerin kullanımıyla ve ürün tavsiyeleriyle ilgili hiçbir söz vermemekte ve sonuçlarından sorumluluk almamaktadır. Bu bilgiler sadece belirticidir ve profesyonellerce onaylanmalıdır. Tüm tamamlayıcı ve/veya ek bilgi almak için, kullanıcı bu numarayı arayabilir: 0 800 211 02 49.

BELGELERİN DEĞİŞİMİ

L'Oréal Paris tüm zamanlarda sitenin kullanım şartlarıyla ilgili değişiklik yapma hakkına, özellikle yeni yasalar ve kurallara ve kullanıcının haklarına saygı göstermek amacıyla sahiptir. Bilgilerle ilgili tüm değişiklik şu anda var olan bildirimle belirtilecek ve sitede yayınlanmasıyla birlikte tüm kullanıcılarla uygunacaktır.

Sitenin mevcut hali Türk mevzuat ve kurallarına uygundur. Türk mahkemeleri Site'nin kullanımıyla ilgili ülkesel yaptırımda bulunma hakkına sahiptir.

ÖZEL YAŞAMIN VE KİŞİSEL HAKLARIN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME

"Kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgilenen ve internet sitesini ziyaret edenlerle bir güven bağı kurmak isteyen L'Oréal Paris, özel yaşam ve kişisel bilgielerin gizliliğiyle ilgili bir sözleşme hazırladı. Bu sözleşmenin anlaşılması için, aşağıdaki belirtmeler gereklidir :

 • "Site" : aşağıdaki adresten erişilebilinen internet sitesi : http://www.loreal-paris.com.tr/,
 • "siz" siteyi kullanan ziyaretçi,
 • "biz", "www.loreal-paris.com.tr" veya "L'Oréal Paris Türkiye" sitenin sahibi,
 • "Ortaklar", www.loreal-paris.com.tr u kontrol eden, www.loreal-paris.com.tr tarafından kontrol edilen ve www.loreal-paris.com.tr'nin kontrolü altındaki ve diğer şirketler, ayrıca www.loreal-paris.com.tr'la ilişkideki tüm fiziksel veya tüzel kişiseleri temsil eder.

Buna binaen, teknolojik gelişmeler ve/veya yasaları hesaba katarak, bu sözleşmeyi değiştirmemiz gerekebilir ve sizden sıklıkla kontrol etmenizi isteyebiliriz.

Bu sözleşme kimleri ilgilendirmektedir?

www.loreal-paris.com.tr tarafından, özel yaşamın korunması hakkındaki politik ve diğer görüşlerini saydamlıkla kanıtlamak amacıyla ve size haklarınızı hatırlatmak amacıyla hazırlandı.

İşbu Site Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile korunmaktadır.

Bu sebeple, bu sözleşme, sitemizi ziyaret eden, ziyaret etmek ve tanımak isteyen, ürünlerimiz, teklifler ve fırsatlarımız hakkında bilgi almak isteyen, hazırladığımız yarışmalara katılmak isteyen herkese hitap etmektedir...

Bu sebeple sitemizi ziyaret edenlerle aramızda, karşılıklı bağ, kişisel verilerin Site'de belirtilen bazı kişisel soruların cevaplanması yoluyla toplanarak sağlanmaktadır.

Sitemize kişisel bilgilerin toplanmasının sebebi nedir?

Şirketsel ilişkilerimizi daha iyi ayarlamak ve sitemizi ziyaret ederken aldığınız hizmeti iyileştirmek amacıyla, sizden belli bilgileri istemekteyiz.

Bu sebeple, www.loreal-paris.com.tr aşağıdaki gibi durumlarda kişisel bilgileri sizden isteyebilir :

 • bir çekilişe, yarışmaya veya bizim tarafımızdan ve/veya ortaklarımız tarafından desteklenen bir promosyona katıldığınızda;
 • sitemizde bir form doldurduğunuzda;
 • sitemiz veya size sunduğumuz servislerle ilgili bir hata bildiriminde bulunduğunuzda. Belirtmek gerekir ki, bize yazdığınız durumda, metnin bir kopyası saklanmaktadır.
 • bizim (veya ortaklarımızdan birinin), sizler üstünde yaptığımız anketlerden birine katıldığınızda sonuçları, inceleme konusu olarak kullanılmaktadır.

Genel olarak, bu şekilde, bizlere, sizi daha iyi tanımamız ve daha iyi sunum yapmamız için kişisel bilgilerinizin kullanım haklarını vermektesiniz.

Buna ek olarak, her kişisel bilgi toplanmasının gerçekleştiği müddet, bu sözleşmeye uzanan bir bağlantı yerleştirmeye çalışacağız.

Son olarak, size bildiririz ki kişisel bilgilerin toplanması, Türk Medeni Kanunu dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm ilgili mevzuata uygun olarak sağlanmaktadır. .

Cookies nedir, ne işe yararlar?

Sizin bilginiz olmadan sizden bilgi toplamamaktayız. Ancak, danışma amacıyla, sitemiz, sizin bilgisayarlarınızca aktive edilmiş programcıklardan (cookie), sitenin ziyaret saati, ziyaret edilen sayfalar ve bağlantı saati gibi verileri almaktadır.

Cookie veya çerezler, küçük boyutta, bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilen dosyalardır. Tarayıcınıza, sitelerce gönderilen birkaç bilgiyi saklar. Zaten bilgisayarınızda bulunan bilgilere hiçbir şekilde zarar vermez.

Cookieler özellikle şunlar için kullanılmaktadır :

 • sizin bilgisayarınızdan gelen bağlantıyı tanımlama ve bu sayede ilgilendiğiniz bilgilere hızlıca ulaşmanızı sağlama;
 • sitemizde gerçekleştirdiğiniz ziyaret, alışkanlıklarınız, katıldığınız kimi yarışmalara göre sizi daha iyi tanımaya;
 • ziyaretçilerimizi, bağlanan her tarayıcı bir cookie atadığı için, değerlendirererek, bağlanan kişinin değerlendirilmesi ve bu şekilde, ortaklarımızla etkinliği arttırmak ve geliştirmemizi sağlar.

Tabii ki, bilgisayarınızda bulunan tarayıcıdan bu özelliği kapatarak bunu engellemeniz mümkün. Ve özellik kapalı olsa dahi, siteye bağlanma şansına ha daha sahip olacak fakat kişiselleştirme avantajını yitireceksiniz.

Bilgilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Genel olarak, bilgilerinizi sizi daha iyi tanım ve bu sayede, mesela, ilgi alanlarınıza göre size bilgi göndermek için kullanıyoruz. Böylece bilgilerinizden hiç biri açığa çıkarılmıyor, ancak sizin izin vermeniz veya şunlar gibi çok özel bir durum olması durumunda :

 • eğitim amaçlı istatistikler : sitemizi ziyaret eden kişiler hakkında daha fazla şey öğrenmek ve ortaklıklar oluşturmak için, www.loreal-paris.com.tr bilgileri isizmsizleştirdikten sonra, bilgi verme durumunda bulunabilir, diğerlerince bulunan bilgilerle birlikte, ve istatistiki eğitimce bulunanlarla. Sitemizi ziyaret eden kişiler hakkında daha fazla şey öğrenebilir : mesela % x kadarınız ve .. .. yaşları arasındaki %y kadar kadın .. ile ilgilenmektedir.
 • yasal işlem / mahkeme kararı ile talep edilmesi durumunda : yasalara ve/veya tüm kurallara uymak namına, www.loreal-paris.com.tr yetkililere sizi ilgilendiren bilgileri vermek durumunda olabilir.

Beni ilgilendiren bilgiler hakkında kişisel haklarım nelerdir?

Sizi ilgilendiren bilgiler hakkındaki haklarınız tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi dilediğiniz zaman değiştirme ve düzeltme ve sildirme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bilgilerinizin ortaklarımızca kullanımına karşı itirazda bulunma yani kişisel bilgilerinizin kullanılmasına izin vermeme hakkına da sahipsiniz. Böylece,

 • eğer kişisel bilgilerinize erişmek veya onları değiştirmek istiyorsanız : siteye kayıt olurken size temin edilen kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte sitemize bağlanıp bilgilerinizi değiştirmeniz yeterli olacaktır. Eğer şifrenizi unuttuysanız buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
 • eğer size bağlı bilgileri silmek istiyorsanız, lorealparis.com.tr/lorealparisturkiye.com üstünden, ya da L'Oréal Paris'e veya aşağıdaki adrese yazabilirsiniz :
  L'Oréal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Ebubula Caddesi MAYA TOWER 1 AKATLAR
  34355 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Bilgilerimin yasal olmayan yollarla kullanılmasıyla nasıl savaşıyorsunuz?

Size ait olan kullanıcı adı ve şifreden tek sorumlu olan sizsiniz. Bu sebeple şifrenizi hiçbir zaman açığa çıkarmamanızı ve çalışmalarınız bittiği zaman tarayıcı yazılımınızı kapatmanızı öneririz. www.loreal-paris.com.tr sizden asla telefon açma yoluyla veya e-postalarla şifrenizi İstemez. Eğer bilgisayarınızı değiştirirseniz, şifrenizi değiştirmeniz uygun olacaktır.

Site'nin işburada belirtilen kullanım amacı dşında her türlü şekilde kullanılması ve işburada belirtilen koşulların ihlali veya kişisel bilgilerin kanuna aykırı şekilde elde edilmesi ve/veya kullanılması durumunda Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve diğer yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır.
GİRİŞ YAPIN

Üye iseniz, aşağıdaki bölümden kendinizi tanıtınız :

Bülten

L'Oréal Paris Bülten üyeliğimi sonlandırmak istiyorum

Şifremi unuttum

E-MAIL ADRESİNİZi yazınız; şifreniz e-mailinize gönderilecektir.

Arkadaşına gönder

Bize sağladığınız e-mail adresleri sadece istenilen makaleleri göndermek amaçlı kullanılacaktır ve saklanmayacaktır.

Gönder

Bültenimize üye olun

L'Oréal Paris e-posta bültenlerini almak için kayıt yaptırın : en çok konuşulan sezon trendleri ve yepyeni ürünler, size özel fırsatlar, güzellik promosyonları, uzman tavsiyeleri ve daha birçok sürpriz sizi bekliyor !

Üye olmak İstİyorum

L'Oréal Paris Bülten üyeliğinden ayrılmak için tıklayın.

UZMAN YARDIMI İSTER MİSİNİZ?
Bize telefon ya da e-mail aracılığı ile ulaşabilirsiniz. L'Oréal Paris'e danışmak için 0 800 211 02 49